Insolvence

Insolvence
Insolvence neboli úpadek, je taková situace, kdy dlužník není schopen plnit své závazky v důsledku nedostaktu finančních prostředků.

Řešení této situace je rozdílné podle charakteru osoby, která je v úpadku. U nepodnikající osoby (spotřebitele) přichází v úvahu:

  • oddlužení
  • konkurs

U podnikající osoby je možný pouze konkurs, nebo reorganizace (u osob s obratem větším jak 50 mil. Kč nebo zaměstnávající více jak 50 zaměstnanců) Specifické řešení je u nepodnikajících osob ( = bez platného živnostenského oprávnění) s dluhy z podnikání. Zde oddlužení je v zásadě možné, vyžaduje to však speciální postup, pro bližší informace nás kontaktujte na oddluzeni@navrh-insolvence.cz